Široke razprave pripomorejo k multidisciplinarnemu delovanju in razumevanju različnih ciljev in interesov strok ter organizacij, povezanih z vodami. Te bodo vodeno potekale po vsakem sklopu predavanj. Na koncu sklopa bo organiizirana okrogla miza z vabljenimi razpravljavci. Časovni potek razprav si poglejte v programu kongresa. 

Časovni razpored okroglih miz (vsaka po 1,5 ure) pa je naslednji:

okrogla miza št. 1 z naslovom Vodna in okoljska infrastruktura – ko rešitve postanejo problem: 19. 10. 2023 od 12:15 do 13:45.

okrogla miza št 2. z naslovom Vloga zadrževalnikov in zadrževanja voda za trajnostni razvoj in krepitev družbene odpornosti: 19. 10. 2023 od 16:15 do 17:45.

okrogla miza št. 3 z naslovom Vodonosniki – vodni viri in ekosistemi: 20. 10. 2023 od 11:15 do 12:45.

Voditelj:

Igor E. Bergant

 

Razpravljavci:

1) okrogla miza "Vodna in okoljska infrastruktura – ko rešitve postanejo problem"

Dr. Primož Banovec, Inštitut za vodarstvo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Mag. Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Boštjan Mišmaš, Javni holding Ljubjana, JP Voka-Snaga, d.o.o.
Mag. Janko Širec, Zbornica komunalnega gospodarstva in Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Mag. Jože Papež, Hidrotehnik d.d.
Borut Roškar, Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.
Rok Velišček, Direkcija Republike Slovenije za vode

 

2) okrogla miza "Vloga zadrževalnikov in zadrževanja voda za trajnostni razvoj in krepitev družbene odpornosti"

Bogdan Barbič, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o.
Dr. Matjaž Glavan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Dr. Jože Rakovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Dr. Matjaž Mikoš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geologije
Srečko Šestan, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

 

3) okrogla miza "Vodonosniki – vodni viri in ekosistemi"

dr. Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
dr. Mitja Janža, Geološki zavod Slovenije
dr. Cene Fišer, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta
dr. Gregor Kovačič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Borut Peric, Park Škocjanske jame
dr. Nataša Ravbar, Znanstveno raziskovalni center SAZU

 

Kliknite tukaj za več infomracij o okroglih mizah, razpravljalcih in njihovih izhodiščih (PDF) »