Na tretjem slovenskem kongresu o vodah bomo razpravljati o ključnih zadevah upravljanja z vodami v Sloveniji tako, da bomo omogočili vzpostavitev dialoga med strokami, organizacijami in interesnimi skupinami.

S kratkimi osredotočenimi predavanji bomo lahko razumeli različne strokovne poglede in pristope v zvezi z varstvom, urejanjem in rabo voda in s tem širili lastna znanja in razumevanja. Vodene in pred-pripravljene razprave bodo dodatno omogočile nadgrajevanje posameznih strokovnih pogledov in vzpodbudile k razširjanju znanj in razumevanj izzivov upravljanja voda tudi med širšo javnost.

 

 

Program kongresa ima tri vsebinske sklope s predstavitvami in sklop z razpravami o aktualnih problemih in vprašanjih.

Osrednji vidik kongresa je poudarek na interdisciplinarnosti upravljanja voda, ki se odraža v povezovanju različnih strokovnih znanj, v medresorskem sodelovanju javne uprave, vključevanju deležnikov in vpetost problematike voda v mednarodni strokovni in politični prostor.

Vsi našteti vidiki so relevantni tako za državni kot za lokalni nivo upravljanja in bodo tudi obravnavani na tretjem slovenskem kongresu o vodah. Kongres bo potekal dva dni, 19. in 20.10.2023 na Ptuju.