Kongres bo deljen na dva dela: prvi del bo namenjen predstavitvam prispevkov, drugi del pa bodo tvorile razprave na aktualna vprašanja upravljanja voda.

Predstavitve bodo osredinjene na naslednje vsebinske sklope:

 

Celoten program je na voljo tudi na tej povezavi (PDF) »

 

Agenda kongresa bo objavljena naknadno.