Sklop je namenjen celovitosti rešitev, interdisciplinarnosti pri razumevanju in upravljanju voda ter pomenu voda v mednarodnem političnem prostoru. Kako stroke in resorji v Sloveniji sodelujejo med seboj (horizontalno strokovno in medresorsko sodelovanje) in kako uspešni smo pri povezovanju mednarodnih, državnih in lokalnih nivojev na področju prepoznavanja problemov, razumevanju izzivov in iskanju rešitev na področju voda (vertikalno strokovno in medresorsko sodelovanja).

 • Konkretni primeri izvedenih rešitev in praks, uspešnih in manj uspešnih. 
 • Kaj smo se naučili iz preteklih projektov? 
 • Kakšna je izvedba cikla načrtovanje-izvajanje-umeščanje-nadzorovanje med izvajanjem-nadzorovanje obratovanja-poročanje? 
 • Konceptualni pristopi in nove metodologije ter njihov potencial.

Voda igra pomembno vlogo v mednarodni politični areni na meddržavni ravni in v okviru organizacij Združenih narodov kot je UNESCO (UNESCO šole, Mednarodni hidrološki program - IHP). Kakšna je vloga slovenske vodne diplomacije in internacionalizacije slovenskega vodarstva? Voda ima v Sloveniji obenem pomembno notranjepolitično vlogo, ki se odraža v odzivu javnosti na sistemske spremembe in konkretne posege v vode, načrtovanje in izvajanje projektov.

Tematike zajemajo rešitve z vseh vidikov voda: količine, kakovosti, prostora.

Teme sklopa:

 • obveščanje, poročanje, informacijski sistemi;
 • okoljski monitoring kot osnova za projekte in upravljanje voda;
 • konceptualni pristopi, razvoj metodologij, bazične in aplikativne raziskave;
 • horizontalno sodelovanje: vodna diplomacija, socio-hidrologija, mednarodno delovanje (čezmejno, EU, ZN);
 • vertikalno sodelovanje: državna-regionalna-lokalna raven;
 • prenos znanja, ki se razvija v okviru H2020, LIFE, INTERREG projektov, kohezijski projekti na vodah;
 • digitalizacija in evidence (poenotenje, ažurnost, dostopnost);
 • izvajanje celovitih študij in priprava podrobnejših načrtov upravljanja voda;
 • celovite rešitve na porečjih.