Vabljeni 19. in 20. oktobra 2023 na Ptuj na tretji slovenski kongres o vodah, kjer bomo razpravljali o ključnih zadevah upravljanja z vodami v Sloveniji.

Osrednji vidik kongresa je izpostaviti interdisciplinarnost upravljanja voda, ki se odraža v povezovanju različnih strokovnih znanj, v medresorskem sodelovanju javne uprave, vključevanju deležnikov in civilne družbe ter poudariti vpetost problematike voda v mednarodni strokovni in politični prostor.

Vzpostavljen bo dialog med strokovnjaki različnih organizacij, institucij in strokovnih društev. S kratkimi osredotočenimi predavanji bomo udeleženci povečali svoje razumevanje različnih strokovnih pogledov in pristopov k varstvu, urejanju in rabi voda ter vodnega prostora. 

Program kongresa tvorijo predstavitve prispevkov na tri teme, ter sklop razprav o aktualnih problemih in vprašanjih povezanih z vodo. Z razpravami bomo širili razumevanje upravljanja voda tudi med širšo javnost. 

Organizirana je tudi pokongresna ekskurzija - Izpiranje zlata na reki Dravi. Vabljeni!