Izvedba kongresa ne bi bila možna brez podpore naših podpornikov: